Project partners


 

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА COV Logo oficijalno web КРЕАЦИЈА ЦеПроСАРД